top of page

CURE

RECHT OP GOEDE ZORG

 

De zorg in de ziekenhuizen veranderd voortdurend en slimme zorg is een veelbesproken onderwerp. Het efficiënter afstemmen en betaalbaar houden van de zorg is belangrijk voor Imbri Healthcare. Iedereen heeft recht op goede zorg en de digitalisering draagt daar mede aan bij. Door de digitalisering kan zorg dicht bij de patiënt worden geleverd zodat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Het zorgt ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek is en het slim gebruik van data, professionals en patiënten ondersteunt bij diagnostiek en behandeling.

 

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele uitdagingen op het vlak van ICT. De kwaliteit van de zorg moet naar een hoger niveau terwijl de ontwikkelingen op ICT vlak razendsnel gaan. Als gevolg van aangepaste of zelfs nieuwe wet- en regelgevingen zijn bepaalde wijzigingen binnen de zorgsector noodzakelijk. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan privacy en beveiliging in de zorg.

 

ADVIES

 

Imbri Healthcare adviseert ziekenhuizen met vraagstukken rondom digitalisering en biedt ondersteuning bij implementatietrajecten van digitale zorgsystemen. Door de ruime ervaring binnen de gezondheidszorg en de ICT-sector schakelen de consultants van Imbri Healthcare makkelijk met de verschillende betrokken stakeholders. Ze geven onafhankelijk advies en hebben veelal meer dan

10 jaar ervaring op het snijvlak van zorg en ICT gecombineerd met uitgebreide kennis van de meest gangbare EPD’s.

bottom of page