top of page

STRATEGISCH ADVIES 

Blauwe streep.png

MET VERSTAND VAN ZORG UW ICT VERBETERD

Onze consultants hebben verstand van de zorg- en ICT branche en praktijkervaring van diverse implementaties. Daarnaast bestuderen wij de ontwikkelingen van zowel de zorg als techniek en ICT continu. Dit vormt onze basis om een gedegen advies te geven over strategie, problemen en behoeften.

Het succes van een organisatie is vaak terug te voeren op de combinatie van een kansrijke koers en efficiënt handelen. Strategie is keuzes maken over de richting waarin een organisatie zich ontwikkelt. Strategisch advies is breed en veelomvattend. Echter, in een omgeving die zich continu ontwikkelt en waarin onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden is er altijd een mate van onzekerheid over de beste richting die gekozen moet worden. Strategische besluitvorming wordt haast altijd omgeven door een gebrek aan informatie. In dit speelveld moet een strategisch adviseur zich bewegen en de organisatie adviseren over de juiste koers.

Het kan een advies zijn voor de aanpak van een project, maar ook een advies gericht op nieuw beleid. De veranderingen in de zorg gaan steeds sneller en meebewegen in deze ontwikkelingen is een eis. We helpen zorgorganisaties bij het realiseren van strategische keuzes, om vanuit een bedrijfsmatige benadering ‘klaar voor de toekomst’ te zijn. Organisaties moeten kritisch blijven kijken naar hun visie & strategie en deze op tijd aanpassen indien de markt hierom vraagt.

 

De consultants van Imbri Healthcare kunnen ingehuurd worden voor interim-functies op bestuurs-, directie- en managementniveau. De kennis van de zorg binnen een grote verscheidenheid aan gezondheidsinstellingen zorgt ervoor dat er snel geschakeld wordt en dat relaties voorzien worden van een accuraat advies.

 

  • VERBINDENDE ROL TUSSEN BEDRIJF EN MARKT

  • IS ANALYTISCH EN KAN METHODISCH HANDELEN

  • KAN TRENDS VERTALEN NAAR KANSEN

  • KAN BEÏNVLOEDEN EN IS COMMUNICATIEF STERK

  • KAN INNOVEREN EN INSPIREREN

  • KAN HET STRATEGISCH INZICHT EN ADVIES IMPLEMENTEREN

  • BLIJFT IN ONTWIKKELING

bottom of page