top of page

DOMEINEN

ZIEKENHUIZEN

De zorg in de ziekenhuizen veranderd voortdurend en slimme zorg is een veelbesproken onderwerp. Het efficiënter afstemmen en betaalbaar houden van de zorg is belangrijk voor Imbri Healthcare.

Hospital Staff
Afspraak arts ' s

CARE ORGANISATIES (Vv&T - GHZ)

Binnen de GHZ en Vv&T branche is digitalisering heel belangrijk. Als je niet meer zelfstandig in je eigen huis kunt blijven wonen, dan krijg je te maken met ingrijpende veranderingen.

REVALIDATIEZORG

Imbri Healthcare levert een bijdrage om de zorg te ontzorgen. In Nederland staat de zorg steeds meer onder druk. Enerzijds omdat we allemaal ouder worden en vergrijzing dreigt, anderzijds door de krapte aan zorgpersoneel.

Doctor's Clinic
Talking on the Phone

GGZ INSTELLINGEN

Om de GGZ toekomstbestendig te houden en doeltreffende digitale zorg te implementeren, is het belangrijk dat GGZ-instellingen hun kennisniveau met betrekking tot digitalisering actueel houden.

bottom of page