top of page

MVO

WAT DOEN WIJ AAN MVO

 

Imbri Healthcare houdt rekening met de gevolgen van onze acties op mens, milieu en de samenleving. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen gaan wij slechte werkomstandigheden tegen en hebben wij veel aandacht voor milieu. Wij zijn ons bewust van de impact die wij als organisatie hebben op mens en milieu. Er wordt dan ook altijd gezocht naar een goede balans tussen people, planet en profit. Als organisatie richt Imbri Healthcare zich op het toevoegen van waarde aan de samenleving. Belangrijke onderwerpen die opgepakt worden zijn duurzaamheid, circulariteit, social return en het creëren van goede arbeidsomstandigheden.

 

ONZE UITGANGSPUNTEN ZIJN:

 

  • Imbri Healthcare heeft een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

  • Imbri Healthcare is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

  • Imbri Healthcare is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

HOE VINDT U MVO TERUG IN ONZE WERKWIJZE:

 

  • Wij creëren goede werkomstandigheden voor ons personeel.

  • Wij ondernemen duurzaam, besparen energie en gaan slim om met grondstoffen.

  • Wij letten bij inkopen van producten en diensten niet alleen op de prijs, maar ook op de effecten van de inkoop op mens en milieu.

  • Wij doen eerlijk zaken. Wij misbruiken onze macht niet door bijvoorbeeld corruptie (omkoping of afpersing).

  • Wij geven eerlijke en duidelijke informatie aan klanten.

  • Wij zijn betrokken bij de gemeenschap waarin wij actief zijn.

"Als iemand echt van de natuur houdt,
vindt men overal schoonheid"
bottom of page