top of page

CARE

Binnen de GHZ en Vv&T branche is digitalisering heel belangrijk. Als je niet meer zelfstandig in je eigen huis kunt blijven wonen, dan krijg je te maken met ingrijpende veranderingen. Cliënten raken hun vertrouwde wereld kwijt en alles wat voorheen vanzelfsprekend was verdwijnt. Dit zorgt voor onzekerheid. Imbri Healthcare ondersteunt care organisaties en denkt mee op het gebied van digitale oplossingen. Door het introduceren van slimme systemen, domotica en een efficiënte manier om informatie te delen, kan de cliënt zoveel als mogelijk ‘net als thuis’ wonen.


Digitalisering draagt ook bij aan de thuiszorg. Door de juiste digitale oplossing, zoals bijvoorbeeld E-health in de wijkverpleging wordt zorg op afstand een stuk eenvoudiger en effectiever. Imbri Healthcare biedt onafhankelijk ondersteuning en veel van onze medewerkers hebben meer dan 10 jaar ervaring op het snijvlak van zorg & ICT, gecombineerd met uitgebreide kennis van de meest gangbare ECD’s.

bottom of page