top of page

IMPLEMENTATIE (EPD - ECD - ERP)

VAN IMPLEMENTATIE TOT SUCCES

 

Imbri Healthcare is volwaardig kennispartner op het gebied van van verschillende digitale zorgsystemen. Er is kennis met betrekking tot het implementeren van elektronische patiëntendossiers (EPD) en elektronische cliëntendossiers (ECD) en producten en diensten die hier goed mee samenwerken. De digitalisering van de zorg heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De hoeveelheid data rondom cliënten en patiënten is enorm toegenomen, evenals de noodzaak om cliënt- en patiëntgerichter te werken. Administratieve afhandelingen zijn complex geworden, zeker in relatie tot verzekeraars, vergoedingen en andere behandelaars. Met het oog op privacywetgeving en persoonsgegevens zijn de eisen aan dataveiligheid en beheer inmiddels zeer hoog. Wij kunnen u informeren over de kenmerken en voordelen van ERP software voor de zorg, zorgverleners en zorginstellingen.

 

Om de implementatie van deze digitale zorgsystemen tot een succes te maken is uitgebreide ervaring en bekendheid met het EPD of ECD van belang. De consultants van Imbri Healthcare zijn uiterst gespecialiseerd en hebben veelal een achtergrond bij een softwareleverancier binnen de zorg. Het onderscheidend vermogen bevindt zich voornamelijk in de specialistische kennis binnen de meerdere modules van het EPD. Imbri Healthcare begeleidt gezondheidsinstellingen niet alleen bij de implementaties en updates van de systemen, maar ook bij het koppelen van applicaties aan het EPD/ ECD. Met het in achtnemen van de werkprocessen binnen een organisatie wordt de inrichting van de systemen aangepast.

 

"Iets is gauw veranderd,
maar nog niet zo gauw verbeterd"
bottom of page