top of page

PROCESS OPTIMALISATIE

DUURZAME, DOELGERICHTE VERBETERING

 

Procesoptimalisatie is het veranderen -en daarmee verbeteren – van een proces met als doel de efficiency te vergroten, de kosten te verlagen of de waarde voor de klant te verbeteren.

 

Het continue bewaken en verbeteren van organisatorische processen is noodzaak. Het optimaliseren van de efficiëntie van een organisatie door middel van procesverbetering is belangrijk voor het behalen van organisatiedoelen. Binnen gezondheidsinstellingen is er met regelmaat de behoefte om processen en bijbehorende uitkomsten te verbeteren.

Imbri Healthcare helpt graag bij het optimaliseren van processen binnen een organisatie. Biedt ondersteuning door processen in kaart te brengen, te analyseren, advies uit te brengen over verbeterpunten en dit te implementeren. In de aanpak staat samenwerking en overdracht centraal waardoor er gezorgd wordt voor een goede integratie en behoudt van kennis binnen de organisatie. 

De methodes van aanpak kunnen verschillen en zijn afhankelijk van het vraagstuk. De aanpak van Imbri Healthcare kenmerkt zich doordat de inhoud van de zorg altijd verbonden wordt aan de organisatie van de zorg. De processen worden altijd integraal en met de medewerkers in het proces bekeken. Zij brengen de kennis van de werkvloer in en weten waar de knelpunten in het proces zitten.

 

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen,
verander dan de stand van je zeilen.”
bottom of page