top of page

INTEGRATIE

MEER SAMENWERKEN

 

De trend van Medische Technologie en ICT is niet te stoppen. Er is steeds meer sprake van een keten van systemen en bijbehorende informatiestromen. Gegevens komen van medische apparatuur automatisch in het EPD en worden vanuit daar weer gedeeld met andere zorginstellingen en patiënten. Met de verdergaande integratie en toename van koppelingen worden alarmen en signaleringen meer geïntegreerd en zal de ondersteuning van zorg op afstand verder toenemen. Zorgverleners en patiënten worden steeds meer afhankelijk. In geval van storingen en onderhoudswerk willen de gebruikers geen coördinerende rol hoeven spelen en verwachten ze een geoliede dienstverlening.

 

Om die geoliede dienstverlening te bereiken zullen ICT en medische technologie meer samen moeten werken; zowel operationeel, tactisch en strategisch.

  • Operationeel om minder storingen te hebben en voorkomende storingen snel en goed op te kunnen lossen.

  • Tactisch zal gewerkt moeten worden aan kennisontwikkeling, verbeterde processen, professionalisering en samenwerkingscultuur.

  • Op strategisch niveau gaat het om een gezamenlijk meerjarenplan voor systemen, informatie en applicaties inclusief gemoeide investeringsagenda.

 

Persoonsgegevens dienen goed beveiligd te worden en kennis omtrent het veilig gebruik van deze gegevens dient voldoende aanwezig te zijn. Een datalek komt steeds vaker voor en kan erg schadelijk zijn voor onder meer persoonsgegevens er zullen dan ook voldoende maatregelen genomen moeten worden om dit soort situaties te voorkomen. Juist en veilig omgaan met patiëntgegevens vormt een integraal onderdeel van de hedendaagse zorgverlening.

 

Imbri Healthcare adviseert graag bij deze vraagstukken, zowel voor integratie binnen een gezondheidsinstelling alsmede de gegevensuitwisseling in de regio. Er is uitgebreide kennis over integratiestandaarden en de consultants van Imbri Healthcare weten de tools te combineren met de kennis over de meest gebruikte systemen in de gezondheidszorg. Voor ondersteuning en advies over de mogelijke architectuur, tot het uitvoeren van technische werkzaamheden staan wij voor u klaar.

bottom of page