top of page

PROJECTEN

IMBRI HEALTHCARE UW SLEUTEL TOT EEN SUCCESVOL PROJECT

 

Imbri Healthcare ondersteund bij verschillende complexe projecten in de gezondheidszorg. De zeggenschap en invloed van diverse stakeholders maakt het vaak lastig de juiste projecten en programma’s te kiezen.

Daarnaast is de gezondheidszorg een complexe omgeving, waarbij goede project- en verandermanagement ondersteuning een belangrijke rol spelen. Onze projectmanagers hebben veel ervaring binnen diverse zorginstellingen, van werkvloer- tot advieskant, hierdoor kunnen zij bij zowel complexe als eenvoudige (deel)projecten optimaal ondersteunen in de rol van programmamanager, projectmanager, (deel)projectleider of verandermanager.

 

Afhankelijk voor welke projectmethodiek u kiest aan het begin van het project, bijvoorbeeld SCRUM, de Watervalmethode of PRINCE2, adviseren wij u over de optimale beheer methode voor het project. Vervolgens voeren wij samen met uw organisatie een risicoanalyse uit. Zo vertalen we samen de projectopdracht naar een inzichtelijk plan, waarin heldere afspraken over scope, wijzigingen en rapportages zijn opgenomen.

 

Door de gebruikers binnen uw organisatie betrokken te houden, door vragen te stellen en mensen tijdig te informeren creëren we draagvlak. Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol; als projectmanager moet je vaak een schaap met vijf poten zijn. Bij Imbri Healthcare staan de communicatieve vaardigheden van onze professionals hoog in het vaandel. Door de communicatieve kracht van onze projectmanagers spreken wij zowel de taal van eindgebruikers als de taal van medische staf en bestuurders.

 

"The secret of getting ahead is getting started"

 

bottom of page