top of page

1 op 5 zorgmedewerkers wil zonder ICT werken.


Uit recent onderzoek van Ictivity en Motivaction blijkt dat één op de vijf zorgprofessionals (22%) liever zou werken zonder ICT, wat duidt op weerstand tegen technologische integratie in de zorgsector. Een grote meerderheid van de zorgmedewerkers (73%) voelt zich niet goed ondersteund door hun organisatie in de huidige golf van digitalisering.


Veel zorgmedewerkers ervaren digitale tools eerder als een last dan als een nuttig hulpmiddel, wat de effectieve implementatie van technologie bemoeilijkt. Een belangrijke uitdaging is het gebrek aan digitaal leiderschap binnen zorgorganisaties, waar slechts een klein percentage (13%) van de zorgprofessionals hun eigen organisatie als een koploper op IT-gebied beschouwt.


Om deze uitdagingen aan te pakken, is het cruciaal om processen en workflows zorgvuldig te herzien en aan te passen. Door digitalisering beter af te stemmen op de behoeften van zorgmedewerkers kan meer tijd vrijkomen voor directe patiëntenzorg en kan de algehele kwaliteit van zorg verbeteren.


Comments


bottom of page