top of page

De Europese gezondheidszorg eindelijk nu pas veilig en transparant?

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS). Dit akkoord, bereikt onder Belgisch voorzitterschap, markeert een belangrijke mijlpaal in de Europese gezondheidsunie. De nieuwe regelgeving moet de veilige en transparante beschikbaarheid van elektronische gezondheidsgegevens op Europees niveau vereenvoudigen.

Wat is het Doel van de EHDS? De EHDS heeft drie hoofddoelen:

  1. Betere Inzage voor Burgers: Burgers krijgen verbeterde toegang tot hun gezondheidsgegevens, ongeacht hun locatie binnen de EU. Dit maakt het makkelijker voor een Nederlandse patiënt om bijvoorbeeld in Duitsland medicatie op te halen.

  2. Gebruik voor Zorgverlening: Deze gegevens mogen, met de nodige privacy- en veiligheidswaarborgen, gebruikt worden voor directe zorgverlening. Dit betekent dat een Nederlandse arts toegang kan krijgen tot de gezondheidsinformatie van een Belgische patiënt.

  3. Gebruik voor Onderzoek: Onder strikte voorwaarden mogen deze gegevens ook voor secundaire doeleinden, zoals wetenschappelijk onderzoek, worden gebruikt. Dit helpt bij het verbeteren van zorg, innovatie en beleid.

Voordelen voor Burgers De nieuwe regels maken het eenvoudiger voor burgers om hun gezondheidsgegevens te beheren en te delen. Dit verhoogt de transparantie en geeft burgers meer controle over wie toegang heeft tot hun gegevens. Bovendien krijgen ze inzicht in hoe hun (anonieme) gegevens worden gebruikt voor onderzoek en innovatie.

EHDS en Wegiz: Een Goede Match De Nederlandse Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) sluit goed aan op het Europese kader van de EHDS. Beide regelingen stimuleren de overgang naar digitale gezondheidszorg, hoewel ze verschillend zijn in hun reikwijdte en uitvoering. Terwijl Wegiz zich richt op nationale digitale gegevensuitwisseling, faciliteert EHDS grensoverschrijdende uitwisseling binnen de hele EU.

Beveiliging van Gezondheidsgegevens De EHDS stelt strikte privacy- en veiligheidswaarborgen in voor het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens. Alleen anonieme of pseudonieme gegevens mogen voor onderzoek worden gebruikt, altijd onder strikte voorwaarden en toezicht van een nieuwe instantie die toegang tot deze gegevens reguleert. Alle EU-lidstaten moeten zo'n Health Data Access Body (HDAB) oprichten, een proces waar Nederland al aan werkt.

Uniformering van Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s) Een ander doel van de EHDS is het uniformeren van EPD’s binnen de EU. De wetgeving verplicht dat alle EPD-componenten voldoen aan Europese specificaties, zoals interoperabiliteit en veiligheid. Dit is cruciaal voor de harmonisatie van digitale zorgsystemen binnen Europa.

Conclusie Het voorlopige akkoord over de EHDS is een belangrijke stap naar een meer geïntegreerde en transparante gezondheidszorg in Europa. Het biedt burgers betere toegang tot hun gezondheidsgegevens en bevordert grensoverschrijdende zorg en onderzoek. Met de verwachte ondertekening van het akkoord zal dit de basis leggen voor een toekomst van verbeterde gezondheidszorg en innovatie binnen de EU.

Kommentare


bottom of page