top of page

Livegang bij Flevoziekenhuis

De livegang bij het Flevoziekenhuis met het implementatieproject HiX 6.3 Elektronisch Patiëntendossier (EPD) waar o.a. onze specialisten van Imbri Healthcare Fabian Koopman en Dirk van der Plas onderdeel van mochten uitmaken is een feit!


Weer een super prestatie. Samen met alle betrokken partijen op de werkvloer en in de werkgroep conversie (in samenwerking met D&A medical - Wijnand Weerdenburg), hebben we met gezamenlijke inspanning gezorgd voor een tijdige en volledige uitvoering van de conversie, volgens de gemaakte afspraken. De audits en de daarbij horende vereisten zijn nauwlettend in het vizier gehouden. Wederom vele tevreden gebruikers die een mooi startpunt hadden na een succesvol uitgevoerde conversie

Σχόλια


bottom of page