top of page

GGZ INSTELLINGEN

Blauwe streep.png

EHEALTH BINNEN GGZ

 

Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is er steeds meer interesse voor en behoefte aan de inzet van eHealth. Definitie van eHealth in de ggz: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om mensen met psychische klachten en/of aandoeningen te informeren en/of te ondersteunen met betrekking tot hun psychische gezondheid, om zo het herstelproces en daarmee hun kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Om de GGZ toekomstbestendig te houden en doeltreffende digitale zorg te implementeren, is het belangrijk dat GGZ-instellingen hun kennisniveau met betrekking tot digitalisering actueel houden. Momenteel is informatie-uitwisseling een steeds belangrijker onderwerp. De opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en meer uitwisseling in de keten spelen hierin een rol. Net zoals standaardisatie, leveranciersmanagement en het beperken van registratielast zijn belangrijke onderwerpen.

Het aanbod aan eHealth in de ggz is enorm en ontwikkelt zich razendsnel. Er zijn eHealth-toepassingen beschikbaar voor verschillende doelgroepen en voor verschillende fases van het zorgproces. Grofweg zijn er drie werkwijzen bij eHealth:

  • ZONDER BEGELEIDING VAN EEN ZORGVERLENER. BIJVOORBEELD HET OPZOEKEN VAN INFORMATIE OP EEN WEBSITE OF HET VOLGEN VAN EEN ZELFHULPMODULE.

  • MET BEGELEIDING VAN EEN ZORGVERLENER DIE DE PATIËNT NIET PERSOONLIJK KENT. BIJVOORBEELD HET VOLGEN VAN EEN ONLINE MODULE (MET ONLINE BEGELEIDING) VOOR EEN BEPAALDE STOORNIS OF KLACHT WAAR JE JE ALS PATIËNT ZELF VOOR KUNT AANMELDEN.

  • MET BEGELEIDING VAN EEN ZORGVERLENER DIE DE PATIËNT WEL PERSOONLIJK KENT. BIJVOORBEELD HET VOLGEN VAN EEN BEHANDELMODULE VIA EEN PLATFORM, MET ONLINE OF FACE-TO-FACE BEGELEIDING.

 

Consultants van Imbri Healthcare zijn gespecialiseerd in digitale vraagstukken van GGZ-organisaties. Ze zijn bekend met veelal alle in de GGZ relevante EPD-systemen en E-health oplossingen.

bottom of page