top of page

Medische desinformatie verhoogt de werkdruk voor artsen.

Een recent onderzoek onder 700 artsen toont aan dat 85% van hen regelmatig patiënten

tegenkomt die misleid zijn door onjuiste medische informatie. Meer dan de helft van deze

artsen ziet wekelijks patiënten die met verkeerde informatie binnenkomen, wat hun werkdruk

aanzienlijk verhoogt. Deze misinformatie, vaak verspreid via sociale media en het internet,

veroorzaakt wantrouwen in medische adviezen en leidt tot vertragingen in behandelingen.


Artsen besteden daardoor veel tijd aan het corrigeren van misvattingen en het geruststellen

van bezorgde patiënten. Dit verhoogt hun administratieve lasten en vermindert de tijd die

beschikbaar is voor daadwerkelijke zorgverlening. Bovendien leidt dit probleem tot onnodige medische tests en procedures, die zowel kostbaar als risicovol kunnen zijn voor de

gezondheid van patiënten.


Sociale media zijn de belangrijkste bron van deze misinformatie, waar onbewezen

medische claims en pseudowetenschap vaak gedeeld worden. Ook sommige websites en

blogs dragen bij aan de verspreiding van onjuiste informatie.


Om deze trend tegen te gaan, benadrukken zorgverleners de noodzaak van betere

voorlichting en educatie van het publiek. Ze roepen op tot samenwerking tussen overheden,

medische instellingen en sociale mediaplatforms om de verspreiding van onjuiste

informatie te beperken. Daarnaast is er behoefte aan betrouwbare en toegankelijke

informatiebronnen waar patiënten terecht kunnen voor accurate medische informatie.

Comentários


bottom of page